Chính sách quảng cáo

TOPGOLFBIZ gửi lời cảm ơn chân thành tới quý đối tác và những đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình hình thành và phát triển. Chúng tôi đã thiết lập một số điều khoản cơ bản nhằm quản lý quảng cáo trên hệ thống website của chúng tôi, bao gồm trang web và ứng dụng trên các thiết bị điện tử.

Trong chính sách quảng cáo của chúng tôi, thuật ngữ “quảng cáo” bao gồm dấu hiệu, bảng biểu hoặc nội dung quảng cáo theo ngữ cảnh từ bên thứ ba. Để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên, chúng tôi đã đưa ra các quy định và điều kiện để chấp thuận quảng cáo trên hệ thống website của TOPGOLFBIZ.

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách quảng cáo bất cứ lúc nào để phù hợp với mục tiêu phát triển hệ thống website. Sau khi thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật và công bố lại điều khoản chính trên website. Để biết thông tin chi tiết về chính sách quảng cáo của chúng tôi, độc giả, đối tác và khách hàng có thể liên tục cập nhật trên website Topgolfbiz.com.

Dưới đây là một số điều khoản trong Chính sách quảng cáo của chúng tôi:

 • Chúng tôi có quyền quyết định loại quảng cáo được chấp thuận và hiển thị trên hệ thống website của chúng tôi. Việc chấp thuận quảng cáo không đồng nghĩa với việc xác thực chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ từ đối tác.
 • Chúng tôi không chấp nhận quảng cáo không có nội dung, không chân thực hoặc không tuân thủ thuần phong mỹ tục, truyền thống lịch sử dân tộc và đạo đức, văn hóa của dân tộc, và không phù hợp với mục tiêu phát triển của chúng tôi.
 • Chúng tôi không tài trợ hay quảng cáo cho bất kỳ ai. Nội dung do chúng tôi sản xuất và biên tập độc lập và không chấp nhận nội dung quảng cáo xen vào.
 • Quảng cáo trên tài sản của TOPGOLFBIZ phục vụ khách hàng phải có nhãn “quảng cáo” hoặc “từ nhà tài trợ của chúng tôi”.
 • Mỗi lần nhấp chuột vào quảng cáo, khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba hoặc nội dung được tài trợ bởi chúng tôi.
 • Chúng tôi quản lý các kết quả tìm kiếm thông tin bằng cách nhập từ khóa hoặc chủ đề hiển thị trên hệ thống.
 • Nội dung quảng cáo từ bên thứ ba phải tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi.
 • Quảng cáo trên tài sản của TOPGOLFBIZ không được liên kết trực tiếp đến trang yêu cầu email của người dùng. Các tài khoản của chúng tôi không được đăng quảng cáo yêu cầu đăng ký hoặc đăng nhập để xem nội dung quan trọng. Chúng tôi có quyền xác định mức độ chấp thuận các nội dung quảng cáo.
 • Chúng tôi có quyền chấp nhận, từ chối hoặc hủy bỏ quảng cáo từ hệ thống của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào. Chúng tôi sẽ thông báo quyết định đó và giải thích lý do cụ thể cho nhà tài trợ.
 • Nhà quảng cáo phải tuân thủ luật trong và ngoài nước, cũng như các quy định áp dụng cho quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi không giám sát tuân thủ quy định của nhà tài trợ, nhưng có quyền xem xét mức độ phù hợp với pháp luật và quy định quảng cáo. Nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi có quyền loại bỏ quảng cáo khỏi hệ thống website Topgolfbiz.com.
 • Quảng cáo trên hệ thống Topgolfbiz.com không được chứa điểm ảnh thẻ, đèn nhấp nháy, mã phần mềm, trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi. Các thông tin không đòi hỏi nhận dạng cá nhân của hệ thống TOPGOLFBIZ không được liên kết với bất kỳ thông tin đòi hỏi nhận dạng từ nhà quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Đây là một số chính sách trong quảng cáo của TOPGOLFBIZ – nền tảng Review golf chuyên nghiệp. Để đảm bảo quyền lợi khi truy cập trang web của chúng tôi, độc giả nên nắm rõ thông tin và điều khoản chính sách.